Методика використання фізкультхвилинок на уроці

Методика використання фізкультхвилинок на уроці

Методика використання фізкультхвилинок на уроці

Урок – основна форма навчального праці учнів. Природно, що і психічне, і фізичний стан школяра безпосередньо залежить від того, наскільки грамотно ці уроки сконструйовані.

Певна послідовність режимних моментів уроку передбачає динаміку змін функціонального стану організму учня і його працездатності:

I період (врабативанія) збігається з організаційним моментом і характеризується сплеском функціональних змін, що передували початку роботи (до 5-7 хв), неузгодженістю дій, відволікання уваги (дії вчителя повинні сприяти успішній адаптації школярів до майбутньої навчальної діяльності);

II період (оптимальної працездатності) включає найбільш важкі фрагменти уроку (тривалість активної уваги і працездатності в учнів l-4-x класів не перевищує 15 хв з початку уроку);

III період (зниженої працездатності – стадія компенсованого стомлення) збігається з моментом закріплення отриманих знань (після 25 хв уроку у дітей спостерігається закономірне зниження працездатності, падає темп і якість роботи, змінюється рухова активність, втрачається інтерес, відволікання учнів стають все більш вираженими).

На строки настання і тривалості кожного періоду впливають різні фактори:

а) вік учнів, їх загальний емоційний настрій;

б) час доби і кількість уроків у розкладі навчального дня;

в) характер і тривалість виконуваної роботи, чергування різних видів навчальної діяльності;

г) рівень труднощі навчального матеріалу;

д) cтатіческіе і динамічні компоненти уроку.

Усі загальноосвітні уроки в школі повинні включати фізкультурні «хвилинки» (1-2 хвилини) і фізкультурні паузи (3-4 хвилини) для підвищення уваги, розумової работоспо­собности та емоційного тонусу. Крім того, вони допомагають зменшити статичне навантаження на хребет і попередити порушення постави.

Проводяться ці форми фізкультурно-оздоровчих занять у класі в період стомлення дітей на уроках, за винятком контрольних робіт і деяких практичних занять. Час проведення визначається викладачем, що веде урок. Слід відкрити кватирку, послабити стискує одяг (пояс, ґудзики): вправи виконуються сидячи за партою або стоячи біля неї.

Комп­лекс складається з 4-6 вправ, повторюваних 4-6 разів.

Всі вправи повинні бути простими, що враховують характер передувала роботи. Так, письмова робота вимагає вправ для м’язів кисті (згинання-розгинання пальців, протиставлення пальців, клацання, обертання пальцями і кистями, поштовхи кистями), при тривалому сидінні – вправи для м’язів спини (потягування, нахили, ходьба) у поєднанні з дихальними.

У процесі навчальної діяльності учням, впродовж одного і кількох уроків важко постійно утримувати активну увагу. Це пов’язано з властивим їм підвищенням збудження кори головного мозку, недостатністю активного гальмування, нестійкістю нервових процесів. Це поведінка фізіологічно виправдано, оскільки різні рухи руками, але гами, тулубом, головою перешкоджають надмірного напруження м’язів.

Зайва рухливість може потім змінитися млявістю, пасивністю, а головне – байдужістю до навчального процесу.

Для учнів молодших класів з метою профілактики втоми, порушення постави і зору рекомендується проведення фізкультурних пауз і вправ для очей. Це досить актуально у зв’язку з тим, що в даний час відзначається великий дефіцит рухової активності. Особливо у дітей молодшого шкільного віку.

Варіанти виконання комплексів фізкультхвилинок різні: сидячи, стоячи, у колі або в шеренгах, якщо дозволяє приміщення класної кімнати.

Доцільно варіювати різноманітні форми проведення фізкультхвилинок (комплекси загальнорозвиваючих вправ, ігрові завдання, нескладні ігри малої інтенсивності, танцювальні вправи з музичним супроводом і т. Д.).

Комплекси фізкультурних хвилинок підбираються залежно від виду уроку, його змісту. Вправи повинні бути різноманітні, так як одноманітність знижує інтерес до них, а отже, їх результативність.

На кожному уроці слід проводити по дві фізкультхвилинки приблизно на 10-й і 20-й хвилинах уроку. Темп повільний і середній. Будинки учні повторюють вже знайомі їм комплекси фізкультхвилинок під час виконання ними домашніх завдань, під час занять на комп’ютері, під час читання книг або перегляду телепередач.

У фізкультурні хвилинки включається зазвичай не менше трьох вправ.

Перше – типу «потягування» – впливає на хребет і грудну клітку (випрямляючий), друге – для ніг і третє – для тулуба. Вправи для рук окремо не проводяться, їх слід поєднувати з іншими вправами. У тих випадках, коли физкультминутка проводиться на уроках інформатики, слід в поєднанні з іншими вправами проводити вправи для пальців рук.

Діти повинні розуміти значення физкультминуток і свідомо виконувати включені в них вправи. Педагог проводить з учнями коротку бесіду, роз’яснює значення вправ і порядок проведення фізкультхвилинок.

При виконанні всіх фізичних вправ і офтальмотренаж необхідно виконувати ще одну умову: дотримуватися режиму провітрюванні. Якщо час літнє, то вправи можна виконувати при відкритих вікнах. Якщо зимовий час, то приміщення провітрюється до і після гімнастики.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!