Етика ділового спілкування

Етика ділового спілкування

Етика ділового спілкування

Етикет і імідж ділової людини

Під іміджем (від англ. image образ) зазвичай розуміють сформувався образ ділової людини (організації), в якому виділяються ціннісні характеристики і риси, які надають певний вплив на оточуючих. Імідж складається в ході особистих контактів людини, на основі думок, висловлюваних про нього оточуючими.

За інших рівних умов люди легше приймають позицію людину, якого відчувають емоційно-позитивне ставлення, і навпаки, важче приймають (і нерідко відкидають) позицію людини, до якого відчувають емоційно-негативне ставлення. Багато індивіди від природи володіють привабливим іміджем, наділені чарівністю. В значній мірі наше первісне враження про інших людей складається за їх зовнішніми даними.

Однак відсутність зовнішньої привабливості не повинно заважати створенню сприятливого іміджу. Чарівність — це не стільки візуальна привабливість, скільки повнота довіри, душевна прихильність до людей.

Набуття привабливого іміджу не самоціль, однак оволодіння ним становить дуже істотну особистісну і професійну характеристику. Від іміджу в чому залежить бажання співпрацювати з конкретною людиною або фірмою. Привабливий імідж є одним з факторів, що визначають діловий успіх.

Імідж має такі властивості:

• імідж — це свідоме явище, він не існує тільки на рівні окремої людини, т. е. об’єкт повинен бути відомий якої-небудь групи людей (партнерів, споживачів, клієнтів і т. п.);

• сприятливий імідж повинен мати точну адресу, викликати до себе інтерес, залучати певні групи партнерів;

• імідж активний по своїй суті, він здатний впливати на свідомість, емоції, діяльність як окремих людей, так і цілих груп;

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!